Documentele privind execuția contractelor

Anunţ achiziţii directe 2019aici

Anunţ achiziţii directe 2020

Scrisoare de intenție – aici

Caiet de sarcini – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Anunţ achiziţii directe 2021

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini servicii curătenie – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Achiziție asigurări R.C.A. și CASCO pe 12 luni – Invitație și caiet de sarcini aici – formular de integriatate aici

Anunţ achiziţii directe 2022

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini servicii curătenie – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Anunţ achiziţie directă sistem de supraveghere

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini  – aici

Formulare – aici

Achiziție expertizare tehnică (care include și Studiu geotehnic) şi audit energetic pentru construcţia CORP A – PALAT ADMINISTRATIV (situată în Str. Domnească, Nr.56, Galați) 

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Extras carte funciară – aici

 

Servicii de asigurari obligatorii de raspundere civila auto – RCA, asigurari facultative a autovehiculelor – CASCO, fără franșiză, pentru autovehicule Prefecturii Galați  pentru o perioadă de 12 luni: 29.12.2022-28.12.2023, conform documentatiei atasate

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini – aici

Formulare – aici

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii cu finanţare din fondurile Europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , Componenta 5 – Valul renovării/ Axa 2 – Schema de Granturi pentru eficienţă energetică în clădiri publice/Operaţiunea B.2. – Renovarea energetică moderată a clădirilor publice,

Obiectiv de investiții: “Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al Judetului Galați – Corp A”

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Tema de proiectare –aici

Nota Conceptuala –aici

Certificat de urbanism – aici

Extras de carte funciara – aici

Expertiza tehnica –aici si aici

Audit energetic – aici

Servicii de curatenie la sediul Institutiei Prefectului si la sediul celor doua servicii publice comunitare (S.P.C.R.P.C.I.V. și S.P.C.P.) pentru perioada 01.02-30.09.2023 – cu echipamentele si materialele consumabile furnizate de prestator, incluse in pret.

Invitație de participare –aici

Caiet de sarcini –aici

Formulare –aici

Draft de contract –aici

 

Servicii de colectare deșeuri în vederea valorificării pentru anul 2024

Invitație –aici

Notă –aici

Formulare –aici