Documentele privind execuția contractelor

Anunţ achiziţii directe 2019aici

Anunţ achiziţii directe 2020

Scrisoare de intenție – aici

Caiet de sarcini – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Anunţ achiziţii directe 2021

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini servicii curătenie – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Achiziție asigurări R.C.A. și CASCO pe 12 luni – Invitație și caiet de sarcini aici – formular de integriatate aici

Anunţ achiziţii directe 2022

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini servicii curătenie – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Anunţ achiziţie directă sistem de supraveghere

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini  – aici

Formulare – aici

Achiziție expertizare tehnică (care include și Studiu geotehnic) şi audit energetic pentru construcţia CORP A – PALAT ADMINISTRATIV (situată în Str. Domnească, Nr.56, Galați) 

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Extras carte funciară – aici

 

Servicii de asigurari obligatorii de raspundere civila auto – RCA, asigurari facultative a autovehiculelor – CASCO, fără franșiză, pentru autovehicule Prefecturii Galați  pentru o perioadă de 12 luni: 29.12.2022-28.12.2023, conform documentatiei atasate

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini – aici

Formulare – aici

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii cu finanţare din fondurile Europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , Componenta 5 – Valul renovării/ Axa 2 – Schema de Granturi pentru eficienţă energetică în clădiri publice/Operaţiunea B.2. – Renovarea energetică moderată a clădirilor publice,

Obiectiv de investiții: “Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al Judetului Galați – Corp A”

Scrisoare de intenție / invitație – aici

Caiet de sarcini – aici

Model contract prestări servicii – aici

Formulare – aici

Tema de proiectare –aici

Nota Conceptuala –aici

Certificat de urbanism – aici

Extras de carte funciara – aici

Expertiza tehnica –aici si aici

Audit energetic – aici

Servicii de curatenie la sediul Institutiei Prefectului si la sediul celor doua servicii publice comunitare (S.P.C.R.P.C.I.V. și S.P.C.P.) pentru perioada 01.02-30.09.2023 – cu echipamentele si materialele consumabile furnizate de prestator, incluse in pret.

Invitație de participare –aici

Caiet de sarcini –aici

Formulare –aici

Draft de contract –aici