Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

ELIBERAREA ADEVERINŢEI REFERITOARE LA EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE ÎN STRĂINĂTATE / ISTORIC PAŞAPOARTE

 

Cererea privind eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinatate necesară completării dosarului pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate sau pentru eliberarea adeverinţei privind istoricul de paşapoarte, necesară pentru societăţi comerciale, ambasade sau alte instituţii, poate fi depusă atât personal, cât şi prin mandatar/reprezentant legal, la Ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Galați (cu sediul în str. Domnească nr.102 , mun. Galați, judeţul Galați) sau la oricare sediu al serviciilor publice comunitare de paşapoarte teritorial.

DOCUMENTE NECESARE

În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

Actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate, nefiind necesară copia documentului de identitate/paşaportului, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primește cererea.

În condiţiile în care cererea se depune prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie să fie însoţită de procură specială autentificată/împuternicirea avocaţială/ documentul care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele căreia se solicită eliberarea adeverinţei, precum şi de documentul de identitate al persoanei împuternicite, ambele documente în original.

Solicitarea de eliberare a adeverinţei adresată Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Galați poate fi transmisă şi prin poştă electronică la adresa de email pasapoarte-gl@mai.gov.ro, iar cererea trebuie să fie datată și semnată (scanată).

ATENŢIE! În situaţia în care cererea completată, datată şi semnată (scanată), se transmite în format electronic, la adresa de e-mail: pasapoarte-gl@mai.gov.ro, adeverinţa va fi ridicată numai de la Ghişeul de relaţii cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Galați, concomitent cu prezentarea cărţii de identitate/paşaportului. După identificarea solicitantului de către funcţionarul de la ghişeu, cartea de identitate/paşaportul original se restituie acestuia.

În această situaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării prin poşta electronică, solicitantul se poate prezenta la Ghişeul de Relaţii cu Publicul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Galați (cu sediul în str. Domnească nr.102 , mun. Galați, judeţul Galați), pentru ridicarea adeverinţei, concomitent cu prezentarea documentului de identitate.

NOTĂ : Prin raportare la prevederile art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 41/2016, pentru furnizarea unui serviciu public, instituțiile publice sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail.

În cazul în care se doreşte eliberarea adeverinţei la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, este necesar ca solicitarea să fie adresată acestor instituţii. Adresele de corespondenţă ale serviciilor publice comunitare de paşapoarte se regăsesc accesând secţiunea Servicii publice comunitare de paşapoarte/Adrese utile/Telefon/Fax/Unităţi teritoriale coordonate de pe prima pagină a site-ului www.pasapoarte.mai.gov.ro

Model cerere adeverinţă

FORMULAR CERERE LIBERĂ CIRCULAŢIE (WORD/PDF)

FORMULAR CERERE ISTORIC PAŞAPOARTE (WORD/PDF)

Formular pentru furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple (word/pdf)

Formular pentru eliberarea adeverinței pentru scutire de taxe vamale (word/pdf)

Formular pentru studierea dosarului de pașapoarte (word/pdf)

Plată taxă – Taxă eliminată cf. Legii 1/2017

Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Galați depune toate diligenţele să asigure un nivel ridicat de securitate pentru informaţiile trasmise de dumneavoastră prin formularele existente online (petiţii, adeverinţe, furnizări) şi utilizează protocolul securizat de comunicaţie (HTTPS). Cu toate acestea, comunicarea prin internet, inclusiv prin e-mail, nu este pe deplin sigură şi poate fi interceptată de persoane din afara Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Galați. Pentru a asigura menţinerea securităţii şi performanţei paginii de internet a instituţiei, Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Galați se bazează şi pe serviciile structurilor de specialitate din M.A.I.

În scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la informațiile de interes public referitoare la eliberarea pașapoartelor, Direcția Generală de Pașapoarte aduce clarificări privind următoarele aspecte de interes:

Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice/simple temporare nu se solicită telefonic sau pe e-mail, ci se realizează exclusiv prin completarea de către persoanele interesate a formularului on-line de pe platforma https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/.

În situația întâmpinării unor dificultăți în realizarea unei programări on-line, există posibilitatea accesării tutorialului realizat în acest sens de Direcția Generală de Pașapoarte, (www.pasapoarte.mai.gov.ro, la rubrica “Programare on-line”)

Pentru evitarea supraaglomerării, recomandăm cetățenilor să se programeze on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte și să respecte ora programării.

Prezentarea cetățenilor la sediul serviciului public comunitar de pașapoarte mai devreme de ora programării nu determină preluarea cererilor în avans, întrucât trebuie respectat intervalul orar stabilit pentru fiecare programare în parte.

Cererile de pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare se depun în țară, la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte în cadrul programului de lucru cu publicul, indiferent de domiciliul/reședința solicitantului.

În cazul persoanelor care optează pentru ridicarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu electronic cu menționarea statului de domiciliu de la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în prezent, structurile de pașapoarte depun eforturi majore pentru ca aceste documente de călătorie să se elibereze în termen de 5 zile lucrătoare (acest termen poate varia până la cel mult 10 zile lucrătoare, în funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare).

Statusul cererii de emitere a pașaportului simplu electronic poate fi verificat în timp real, accesând link-ul disponibil pe platforma www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea Status pașaport şi pe site-urile Instituțiilor Prefectului, având ca și criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii.

Subliniem faptul că pașaportul românesc nu se eliberează în regim de urgență.

Pașaportul simplu temporar este singurul document care se eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, doar în anumite situații de excepție, ce trebuie dovedite, după caz, cu documente din care rezultă motivele ce determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate.

Însă, în cazul pașaportului simplu temporar, este absolut necesar să verificați condițiile de obținere a vizei și de intrare în statul de destinație (de exemplu Emiratele Arabe Unite, Qatar) cu acest tip de document, accesând www.mae.ro, secțiunea rezervată sfaturilor de călătorie – condiții de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare, existând posibilitatea ca autoritățile din anumite state să nu permită intrarea pe teritoriul lor în baza acestui tip de document.

Contravaloarea pașaportului simplu electronic este de 258 de lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani sau 234 de lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani. Contravaloarea pașaportului simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârsta titularului.

Plata contravalorii pașaportului se poate efectua la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau on-line, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

Pentru recuperarea contravalorii pașaportului simplu electronic achitate eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, persoanele interesate trebuie să completeze formularul ce se regăsește pe site-ul www.cnin.ro și să-l înainteze Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A. la adresa de e-mail rest-pass@cnin.ro, însoțit de documentul prin care s-a efectuat plata.

În situația în care cetățenii nu reușesc să ridice documentele de călătorie de la sediul serviciului public comunitar de pașapoarte la data stabilită cu ocazia depunerii cererii, aceștia vor putea să le ridice și la o dată ulterioară, fără a fi necesară efectuarea unei programări în acest sens. De asemenea, cetățenii au posibilitatea ca ulterior depunerii cererii, să solicite ridicarea pașaportului de la sediul oricărui alt serviciu public comunitar de pașapoarte în afara celui unde au depus cererea sau de la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate, context în care este necesar să transmită o solicitare în acest sens la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro.

 Pentru informații referitoare la condițiile trecerii frontierei de stat a României, este necesar ca cetățenii să se adreseze Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, instituția competentă în acest sens.

Termenul de valabilitate a pașaportului este cel menționat în fila informatizată, iar în ceea ce privește obținerea informațiilor privind condițiile de intrare, ședere sau tranzit al altui stat, recomandăm cetățenilor să acceseze secțiunea ”condiții de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.

Detalii despre documentele necesare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea pașaportului simplu electronic/temporar se regăsesc pe site-ul www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea “Eliberarea pașaportului”.