Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Mesajul prefectului Dorin Otrocol

Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, am misiunea primordială de a urmări modul de aplicare a măsurilor din Programul de guvernare, cu respectarea celor trei principii ale unei bune administrații: legalitate, eficiență și transparență.

Astfel, în conformitate cu specificul şi atribuţiile ce revin prin lege Instituţiei Prefectului, este întocmit anual Planul de acţiuni, structurat pe domenii de activitate: educaţie, sănătate, piaţa muncii, asigurări sociale, familie şi protecţia copilului, tineret şi sport, societate informaţională, agricultură şi dezvoltare rurală, reforma administraţiei publice, protecţia mediului înconjurător, politica fiscal-bugetară, protecţia consumatorului, ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, integrarea europeană, cultură şi culte.

Obiectivele programului de guvernare sunt monitorizate astfel încât să putem vorbi de o administrație modernă, în slujba cetățeanului, lucru care se realizează cu sprijinul nemijlocit al serviciilor publice deconcentrate și al structurilor administrației publice locale, printr-o comunicare permanentă.