Cariera

Formular înscriere concurs – aici

Rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului juridic/Biroul controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 10.01.2024 –aici

Rezultatul interviului din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, organizat la sediul Instituției Prefectului – județul Galați în data de 10.01.2024 –aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, organizat la sediul Instituției Prefectului – județul Galați în data de 10.01.2024 (proba scrisă) –aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, propus a se organiza în data de 10.01.2024 (proba scrisă) la sediul Instituției Prefectului – județul Galați –aici

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional  a doamnei Marin Lenuța, consilier juridic clasa I, grad profesional principal – Serviciul juridic  din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați – aici

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul  Corpului de control al prefectului – proba scrisă – 03.08.2023 –aici

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Corpului de control al prefectului –aici

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Corpului de control al prefectului, la data de 03.08.2023 –aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la concursul  pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior  în cadrul Corpului de control al prefectului, propus a se organiza în data de 03.08.2023 (proba scrisă) –aici

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Corpului de control al prefectului –aici

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul Tehnologiei informației la concursurile organizate de Instituția Prefectului – Județul Galați – aici

Rezultate finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul  Compartimentului afaceri europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice  Proba scrisă – 20.07.2022 -aici

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Compartimentului afaceri europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și devoltare economică Proba scrisă – 20.07.2022 – aici

Rezultatul final al concursului de recurtare organizat în data de 18.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Compartimentului relația cu minoritățile naționale  – aici

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 18.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul  Compartimentului relația cu minoritățile naționale – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – aici

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Compartimentului afaceri europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și devoltare economică, la data de 20.07.2022 – aici

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Compartimentului relația cu minoritățile naționale – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la concursul  pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior  în cadrul Compartimentului afaceri europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și devoltare economică, propus a se organiza în data de 20.07.2022 (proba scrisă) – aici

Rezultatul Selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Compartimentului relația cu minoritățile naționale – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – aici

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție – consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ, Compartimentul informatic Proba scrisă – 01.07.2022 – aici

Rezultatul probei  interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție – consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul  Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ, Compartimentul informatic Proba scrisă – 01.07.2022 – aici

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție – consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ, Compartimentul informatic – 1.07.2022 – aici

Rezultatul final al probei suplimentare de testare a competențelor  în domeniul tehnologiei informației din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului financiar – contabilitate, resurse umane, achiziții publice şi administrativ – compartimentul informatic 30.06.2022, ora 9:00 – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare propus a se organiza în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului financiar – contabilitate, resurse umane, achiziții publice şi administrativ Compartimentul informatic – 01.07.2022 (proba scrisă) – aici

Anunț concurs Instituţia Prefectului – județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul I, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului relația cu minoritățile naționale – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică. – aici

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – Compartimentul afaceri europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice – 20.07.2022 (proba scrisă) – aici

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului financiar – contabilitate, resurse umane, achiziții publice şi administrativ – Compartimentul informatic – aici

Rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – Proba scrisă – 15.12.2021 – aici

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică Proba scrisă – 15.12.2021 – aici

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – Proba scrisă – 15.12.2021 – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu – Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică, propus a se organiza în data de 15.12.2021 (proba scrisă) – aici

Anunț privind organizarea concursului de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, grad II, în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – aici

Anunț privind concursul de recrutare ce se va organiza în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Structurii de securitate – Instituția Prefectului județul Galați – aici

Anunț angajare Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – agent – aici

Anunț angajare Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – referent – aici

Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 14.06.2021 – aici

Rezultatul interviului din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ 14.06.2021 – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 14.06.2021 – aici

Rezultatul probei  interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021, ora 09.00 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați, propus a se organiza în data de 14.06.2021 (proba scrisă) – aici și aici

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați – aici