Sedințe publice / Anunțuri / Minute

Publicat în

Joi  26.01.2023, începând cu ora 12.00, Instituția Prefectului – județul Galați organizează întrunirea lunară a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al județului Galați. Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: Informare cu privire la situaţia sumelor contractate şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi în perioada 1.01-31.12.2022. – aici Raportor: Casa de Asigurãri de […]

Publicat în

Miercuri, 25.01.2023, cu începere de la ora 11.00, in sala de ședinte a Instituției Prefectului Județul Galați va avea loc sedința lunară a Colegiului Prefectural al județului Galați. Ordinea de zi este următoarea: Aprobarea programului de activitate a Colegiului Prefectural al judeţului Galaţi în anul 2023 –aici Raportor: Instituția Prefectului Județul Galați

Publicat în

Joi 26.01.2023, începând cu ora 10,00, Institutia Prefectului Judetul Galati organizeazã Sedinta lunarã a Comisiei de Dialog Social a Judetului Galati, cu urmãtoarea Ordine de zi: Informare cu privire la situatia sumelor contractate si decontate de Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galati în perioada 1.01.-31.12.2022. – aici Raportor: Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galati Aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei […]

Publicat în

Miercuri, 18.01.2023, cu începere de la ora 10.00, in sala de ședinte a Instituției Prefectului Județul Galați a avut loc ședința trimestrială a echipei interinstituționale pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ din județul Galați În vederea respectării prevederilor ”Planului Teritorial Comun de […]

Publicat în

Miercuri, 21.12.2022, cu începere de la ora 11.00, in sala de ședinte a Instituției Prefectului Județul Galați va avea loc sedința lunară a Colegiului Prefectural al județului Galați. Ordinea de zi este următoarea: Plan de măsuri și acțiuni sanitare veterinare ce vor fi întreprinse în județul Galați pentru protejarea sănătății cetățenilor în perioada premergătoare Sărbatorilor de iarnă 2022-2023 – aici […]