Alte informatii

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 176/2024 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, destinate finanțării de bază a instituțiilor de învățământ, pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027 –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 154/2024 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru:  finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023, pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027, conform anexei nr. 1;  finanţarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, destinate finanțării burselor, pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027, conform anexei nr. 2. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 72/2024 prin care a fost aprobată:  repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d) și e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023, pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027, conform anexelor 1 – 4 ;  repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular și a celui confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, 421/2023, destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027, conform anexei 5. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3/2024 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b), f) și g) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 – 2027. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 4/2024 prin care a fost aprobată:

repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, pentru anul 2024, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor corespunzătoare din cotele defalcate din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2024, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023 ;

repartizarea, pe unităţi administrativ – teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2025 – 2027;

repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2025 – 2027. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 5093/2023 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1255/2023. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3785/2023 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate finanțării gratuității acordate elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval, potrivit prevederilor art.XL din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și potrivit prevederilor art. 4 lit.d din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3770/2023 prin care au fost aprobate:  repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, încasate suplimentar în anul 2023, faţă de planul anual repartizat; suplimentarea cu suma de 2.033 mii lei, a cotei defalcate de 6% din impozitul pe venit, încasată suplimentar în anul 2023, faţă de planul anual repartizat, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, ce se repartizează integral în anul 2023 prin hotărâre a consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3771/2023 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, pentru anul 2023, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, destinate finanţării cheltuielilor prevăzute la art.1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1188/2023. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3765/2023 prin care au fost aprobate: repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, pentru anul 2023, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1139/2023, potrivit anexei 1; repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular și a celui confesional, acreditate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1139/2023, precum și a sumelor rămase de repartizat pe anul 2023, potrivit anexei 2. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3736/2023 prin care au fost aprobate: repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 – 2027, potrivit anexei 1; repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 – 2027, potrivit anexei 2.-aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3719/2023 prin care a fost aprobată repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale, pentru anul 2023, a influențelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, destinate finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 1040/2023 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2023,a  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate finanțării gratuității acordate elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval, potrivit prevederilor art.XL din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și potrivit prevederilor art. 4 lit.d din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022. –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 969/2023 prin care a fost aprobată redistribuirea, între unităţi administrativ–teritoriale, pentru anul 2023, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. g) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022 –aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 395/2023 prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate finanțării gratuității acordate elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval, potrivit prevederilor art.XL din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și potrivit prevederilor art. 4 lit.d din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022. – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 207/2023 prin care a fost aprobată repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, precum si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, prevazute la art. 4 lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, destinate finantarii de baza a institutiilor de invatamant, pentru anul 2023 şi cele estimate pentru anii 2024 – 2026. – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 1/2023, prin care a fost aprobată repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d), e) și g) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, precum si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular si cel confesional, acreditate, prevazute la art. 4 lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, destinate finantarii burselor de performanta, pentru anul 2023 şi cele estimate pentru anii 2024 – 2026. – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 4673/2022, prin care s-a aprobat repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a sumelor corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2023 și cele estimate pentru anii 2024 – 2026. – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 4672/2022, prin care s-a aprobat repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, pentru anul 2023 şi cele estimate pentru anii 2024 – 2026. – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2782 privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, încasate suplimentar în anul 2022, faţă de planul anual repartizat. – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2781 privind redistribuirea, între unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022; – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2768 privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru cheltuielile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 160/2022; – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2746/2022 privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor
rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pentru cheltuielile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. a) și d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. -aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2726/2022 privind aprobarea repartizarii, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelorrezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelorși municipiului București destinate finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat,pentru anul 2022, conform Hotărârii Guvernului nr. 1362/2022. -aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2520/2022 privind aprobarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ–teritoriale, in vederea intocmirii de catre autoritatile administratiei publice locale a proiectului de buget pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.2469/08.09.2022 privind aprobarea repartizarii, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.625/23.08.2022 privind aprobarea repartizarii, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 – aici

Decizia nr.107/16.02.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. – aici

Decizia nr.95/15.02.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati – aici – privind :

– repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. g) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025;

– repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025.

Decizia nr.1/03.01.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b), d), e) și f) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. – aici

Decizia nr.9/06.01.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati aici privind:

  • repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor corespunzătoare din cotele defalcate din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;
  • repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 – 2025;
  • repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 – 2025.

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind:  repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 –2025;  repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 –2025 – aici

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank — S.A. – aici

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind: repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru cheltuielile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, rămase de repartizat în anul 2021, precum și redistribuirea între unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. j) din acelasi act normativ; repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular și cel confesional, acreditate, destinate finanțării cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru întreținerea curentă, rămase de repartizat în anul 2021. – aici 

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind:  repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, încasate suplimentar în anul 2021, faţă de planul anual repartizat;  suplimentarea cu suma de 1.747 mii lei, a cotei defalcate de 6% din impozitul pe venit, încasată suplimentar în anul 2021, faţă de planul anual repartizat, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, ce se repartizează integral în anul 2021 prin hotărâre a consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. – aici

Decizia DGRFP pentru repartizarea pe UAT  a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular si cel confesional, acreditate, pentru anul 2021 si cele estimate pentru anii 2022-2024 – aici