Situația incidentelor de integritate

În anul 2023 nu s-au înregistrat incidente de integritate la nivelul instituției.