Situația incidentelor de integritate

În anul 2022 nu s-au înregistrat incidente de integritate la nivelul instituției.