Buletinul informativ

Decizia nr.107/16.02.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. – aici

Decizia nr.95/15.02.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati – aici – privind :

– repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. g) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025;

– repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025.

Decizia nr.1/03.01.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b), d), e) și f) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. – aici

Decizia nr.9/06.01.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati aici privind:

  • repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor corespunzătoare din cotele defalcate din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;
  • repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 – 2025;
  • repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 – 2025.

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind:  repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 –2025;  repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 –2025 – aici

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank — S.A. – aici

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind: repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru cheltuielile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, rămase de repartizat în anul 2021, precum și redistribuirea între unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. j) din acelasi act normativ; repartizarea, pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular și cel confesional, acreditate, destinate finanțării cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru întreținerea curentă, rămase de repartizat în anul 2021. – aici 

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind:  repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, încasate suplimentar în anul 2021, faţă de planul anual repartizat;  suplimentarea cu suma de 1.747 mii lei, a cotei defalcate de 6% din impozitul pe venit, încasată suplimentar în anul 2021, faţă de planul anual repartizat, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, ce se repartizează integral în anul 2021 prin hotărâre a consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. – aici

Decizia DGRFP pentru repartizarea pe UAT  a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular si cel confesional, acreditate, pentru anul 2021 si cele estimate pentru anii 2022-2024 – aici

Repartizarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale – aici și aici

Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si a sumelor corespunzatoare din cotele defalcate din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2020 pentru echilibrarea bugetelor locale – aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 – 2023 este disponibilă aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 – 2022  este disponibilă aici

 

Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) și cu sprijinul autorităților publice subnaționale a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România. În continuare, cetățenii și actorii locali sunt invitați să se implice în ierarhizarea acestor proiecte prin accesarea chestionarului de la linkul următor: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk. Această activitate își propune identificarea proiectelor metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locală.”