Lista documentelor de interes public / documente produse de instituție

Lista cuprinzând documentele de interes public stabilite la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi aici

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de Instituţia Prefectului judeţului Galaţi aici