Știri importante

COMUNICAT DE PRESĂ

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galați a decis în ședința din data de 14.10.2020 următoarele :
Se suspendă până la data de 23.10.2020 activitatea didactică ce impune prezenţa fizică a elevilor clasei a X-a H din cadrul unității de învățământ Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, municipiul Galați, județul Galați.
Se suspendă până la data de 26.10.2020 activitatea didactică ce impune prezenţa fizică a elevilor din clasei a XI-a B din cadrul unității de învățământ Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, municipiul Galați, judetul Galați.
Se suspendă până la data de 27.10.2020 activitatea didactică ce impune prezenţa fizică a elevilor din clasa a VII-a A din cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 2 arondată Liceului Tehnologic „Tudor Vladimirescu”,  comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati.
Se aprobă începând cu data de 15.10.2020 reluarea cursurilor școlare în scenariul II (GALBEN) de funcţionare pentru clasa a I-a A din cadrul unității de învăţământ Școala Gimnazială Nr. 22, str. Zidarilor, nr.5, municipiul Galați,  județul Galați.
Se aprobă începând cu data de 15.10.2020 reluarea cursurilor școlare în scenariul II (GALBEN) de funcţionare pentru grupa mare din cadrul unității de învăţământ Grădinița cu Program Prelungit “PITICOT” arondată Școlii Gimnaziale “Victor Vâlcovici”, municipiul Galați,  județul Galați.
Se aprobă începând cu data de 15.10.2020 reluarea cursurilor școlare în scenariul II (GALBEN) de funcţionare pentru elevii unității de învăţământ Colegiul Național „Vasile Alecsandri” , municipiul Galați, judetul Galați.
Se aprobă începând cu data de 15.10.2020 reluarea cursurilor școlare în scenariul II (GALBEN) de funcţionare pentru elevii unității de învăţământ Școala Gimnazială Nr. 13 „Ștefan cel Mare”, municipiul Galați, judetul Galați.

COMUNICAT DE PRESĂ

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați din data de 14 octombrie 2020 au fost luate următoarele măsuri:
Art. 1 Se menține la nivelul județului Galați coordonarea operațională a Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență constituite la nivelul unităților administrative teritoriale din județul Galați de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi.
Art. 2 Se menține la nivelul județului Galați coordonarea operațională a Poliției Locale de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi.
Art. 3 Se menține la nivelul județului Galați obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul Direcției de Sănătate Publică Galați.
Art. 4 Direcția de Sănătate Publică Galați va testa săptămânal personalul de îngrijiri care își desfășoară activitatea în așezămintele prevăzute la art. 3.
Art. 5 Se menține la nivelul județului Galați obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Galați.
Art. 6 La nivelul județului Galați este obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
Art. 7 (1) La nivelul județului Galați este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum sunt piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale, așa cum au fost stabilite prin Anexa nr. 1 la Hotărârea CJSU Galați nr. 81 din data de 30.07.2020;
(2) La nivelul județului Galați este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
Art. 8 Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise prevăzute la art. 7 au obligația de a afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective.
Art. 9 În localitățile Ivești (6,72) și Cuca (4,74) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
Art. 10 La nivelul județului Galați este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor / întrunirilor / acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020.
Art. 11 La nivelul județului Galați sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit punctelor 12-28.
Art. 12 La nivelul județului Galați, activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive vor fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
Art. 13. La nivelul județului Galați, competițiile sportive vor fi desfășurate fără spectatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
Art. 14. În condițiile art. 12, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.
Art. 15 La nivelul județului Galați, activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se vor desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
Art. 16 (1) În condițiile art. 15 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile Ivești (6,72) și Cuca (4,74) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
(2) În condițiile art. 15 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile Galați (1,89), Șendreni (2,52), Gohor (2,16), Vânători (1,56) și Vârlezi (1,51) unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(3) În condițiile art. 15 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în toate localitățile din județul Galați, care nu sunt menționate la art. 16 alin. (1) și (2).
Art. 17 (1) În condițiile art. 15 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, este interzisă în localitățile Ivești (6,72), Cuca (4,74), Galați (1,89), Șendreni (2,52), Gohor (2,16), Vânători (1,56) și Vârlezi (1,51) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
(2) În condițiile art. 15 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, este permisă în toate localitățile din județul Galați, care nu sunt menționate la art. 17 alin. (1).
(3) În condițiile art. 15 organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este permisă în toate localitățile din județul Galați, care nu sunt menționate la art. 17 alin. (1).
Art. 18 La nivelul județului Galați, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se vor desfășura în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
Art. 19 În condițiile art. 18, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase la nivelul județului Galați este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.
Art. 20 (1) La nivelul județului Galați este interzisă participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase prevăzute la art. 18 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.
(2) La nivelul județului Galați este interzis efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
Art. 21 La nivelul județului Galați sunt interzise activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
Art. 22 La nivelul județului Galați sunt interzise organizările de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).
Art. 23 La nivelul județului Galați sunt permise organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.
Art. 24 La nivelul județului Galați sunt permise organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.
Art. 25 La nivelul județului Galați sunt permise organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
Art. 26 La nivelul județului Galați sunt permise în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Art. 27 La nivelul județului Galați sunt permise organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Art. 28 La nivelul județului Galați este interzisă circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 29 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile Ivești (6,72) și Cuca (4,74) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 – 23.00, în localitățile Galați (1,89), Șendreni (2,52), Gohor (2,16), Vânători (1,56) și Vârlezi (1,51), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 – 23.00, în toate localitățile din județul Galați care nu au fost menționate la art. 29 alin. (1) și (2).
(4) În situația în care, operatorii economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor se află într-una din situațiile menționate la art. 29 alin. (1), (2) și (3), se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Art. 30 (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate, în localitățile Ivești (6,72) și Cuca (4,74) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, în localitățile Galați (1,89), Șendreni (2,52), Gohor (2,16), Vânători (1,56) și Vârlezi (1,51), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
(3) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Galați care nu au fost menționate la art. 30 alin. (1) și (2).
(4) În situația în care operatorii economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor se află într-una din situațiile menționate la art. 30 alin. (1), (2) și (3), se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Art. 31 Operatorii economici prevăzuți la art. 29 și 30 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
Art. 32 La nivelul județului Galați prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu excepția localităților Ivești (6,72) și Cuca (4,74) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
Art. 33 La nivelul județului Galați se interzice desfășurarea activitățiilor în baruri, cluburi și discoteci.
Art. 34 La nivelul județului Galați este interzisă exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor,  aflate în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori.
Art. 35 La nivelul județului Galați transportul feroviar se va desfășura cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
Art. 36 La nivelul județului Galați transportul rutier se va desfășura cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
Art. 37 La nivelul județului Galați transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se va desfășura în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
Art. 38 La nivelul județului Galați rămân suspendate activitățile operatorilor economici desfășurate în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
Art. 39 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă în localitățile Ivești (6,72) și Cuca (4,74) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile Galați (1,89), Șendreni (2,52), Gohor (2,16), Vânători (1,56) și Vârlezi (1,51), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Galați care nu au fost menționate la art. 39 alin. (1) și (2).
Art. 40 La nivelul județului Galați, operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis, au obligația de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
Art. 41 La nivelul județului Galați, operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 42 La nivelul județului Galați, operatorii economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness au obligația de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
Art. 43 La nivelul județului Galați, operatorii economici care desfășoară activități de tratament balnear au obligația de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
Art. 44 La nivelul județului Galați, se menține obligația ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, să se desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
Art. 45 La nivelul județului Galați, se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.
Art. 46 La nivelul județului Galați, se menține obligația analizării modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați.
Art. 47 La nivelul județului Galați,  în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați, vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 1 oră.
Art. 48 Prezenta hotărâre va intra în vigoare cu data de 15.10.2020 ora 0000; cu aceași data și oră se abrogă Hotărârea C.J.S.U. Galați nr. 639 din 12.10.2020.

COMUNICAT DE PRESĂ

La nivelul județului Galați, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi, 12.10.2020, următoarele măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS COV 2:
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din comunele Ivești (4,64) și Gohor (1,83) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri / 1000 locuitori, se suspendă în perioada 12.10.2020 – 19.10.2020, inclusiv.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din municipiul Galați (1,87) și comunele Cuca (4,24), Șendreni (1,96) și Vânători (1,58) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri / 1000 locuitori, rămân suspendate până la data de 19.10.2020, inclusiv.
Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru clienții cazați.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii teatrelor / cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în municipiul Galați se suspendă în perioada 12.10.2020 – 19.10.2020, inclusiv.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc din Ivești (4,64) și Gohor (1,83) se suspendă în perioada 12.10.2020 – 19.10.2020, inclusiv.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc din municipiul Galați (1,87) și comunele Cuca (4,24), Șendreni (1,96) și Vânători (1,58) rămân suspendate până la data de 19.10.2020, inclusiv.
Spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte evenimente culturale desfășurate în aer liber în municipiul Galați (1,87) și comunele Cuca (4,24), Gohor (1,83), Ivești (4,64), Șendreni (1,96) și Vânători (1,58) sunt interzise în perioada 12.10.2020 – 19.10.2020, inclusiv.
Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își desfășoară activitatea în municipiul Galați (1,87) și comunele Cuca (4,24), Gohor (1,83), Ivești (4,64), Șendreni (1,96) și Vânători (1,58) își vor desfășura activitatea prin organizarea programului de lucru în regim de muncă la domiciliu / telemuncă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recomandă decalarea programului de lucru.
Începând cu data de 13.10.2020, de la ora 06.00, la nivelul municipiul Galați (1,87) și comunele Cuca (4,24), Gohor (1,83), Ivești (4,64), Șendreni (1,96) și Vânători (1,58), în toate spațiile publice, atât cele interioare, cât și cele exterioare este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura.
Totodată, în aceeași ședință a CJSU s-au stabilit noi scenarii pentru mai multe instituții de învățământ din localitățile cu rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri / 1000 locuitori.
Astfel, a fost aprobat scenariul III (ROȘU) de funcţionare începând cu data de 13.10.2020, pentru următoarele unități de învățământ: Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu” comuna Ivești, Gradinita cu Program Normal Nr. 1, comuna Ivești, Scoala Gimnaziala „Victor Ion Popa” comuna Ivești, Gradinita cu Program Normal Nr. 3, comuna Ivești, Scoala Gimnaziala „Negoita Danaila” sat Bucesti, comuna Ivești, Gradinita cu Program Normal Nr. 2 sat Bucesti, comuna Ivești, Scoala Gimnaziala sat Bucesti, comuna Ivești, Gradinita cu Program Normal Nr. 1 sat Bucesti, comuna Ivești.
Se modifică art. 1 din Hotărârea CJSU Galați nr. 333 din data de 10.09.2020 și va avea următorul conținut: ”Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare începând cu data de 12.10.2020, pentru unitatea de învăţământ Scoala Gimnaziala Nr. 1 str. Principala, comuna Gohor, județul Galați”.
De asemenea, s-a aprobat scenariul II (GALBEN) de funcţionare începând cu data de 13.10.2020, pentru următaorele intituții de învăţământ: Gradinita cu Program Normal Nr. 1, comuna Gohor, Gradinita cu Program Normal Nr. 1 sat Ireasca, comuna Gohor, Școala Gimnaziala Nr. 1 sat Berheci, comuna Gohor, Gradinita cu Program Normal Nr. 1 sat Berheci, comuna Gohor, Gradinita cu Program Normal Nr. 1 sat Nartesti, comuna Gohor, Scoala Gimnaziala Nr.1, comuna Matca, Gradinita cu Program Normal Nr. 2, comuna Matca, Gradinita cu Program Normal Nr. 3, comuna Matca, Scoala Gimnaziala „Dimitrie Cantemir”, comuna Matca, Scoala Gimnaziala Nr. 2, comuna Matca, Școala Gimnazială Adventistă „Matca”, comuna Matca, Scoala Gimnaziala „Florea Julea”, comuna Negrilești, Gradinita cu Program Normal Nr. 1, comuna Negrilești, Gradinita cu Program Normal Nr. 1 sat Slobozia Blaneasa, comuna Negrilești și Gradinita cu Program Prelungit „Motanul Incaltat” municipiul Galați.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi va transmite zilnic prin aplicația RO-ALERT mesaje pentru respectarea măsurilor preventive împotriva îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2, la nivelul localităților unde incidența cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri/1000 de locuitori.

COMUNICAT DE PRESĂ

La nivelul județului Galați, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi
adoptă următoarele măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2:
Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise;
La nivelul județului Galați, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se vor desfăşura în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară;
La nivelul județului Galați, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;
La nivelul județului Galați, se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase prevăzute la art. 3 a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi.
Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, la nivelul județului Galați în perioada stării de alertă, se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.

COMUNICAT DE PRESĂ

Conform deciziei luate de CJSU Iași, accesul în perimetrul Mitropoliei Iași, în perioada 08.10-15.10.2020, este permis doar credincioșilor care au domiciliul sau reședința în municipiul Iași.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul de Suport Tehnico-Științific privind Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase la nivelul județului Galați, adoptă prin hotărâre, următoarele măsuri:
– Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din municipiul Galați, în comunele Cuca, Șendreni și Vânători, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri / 1000 locuitori, , se suspendă în perioada 06.10.2020 – 12.10.2020, inclusiv. Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
– Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru clienții cazați.
– Organizarea şi desfăşurarea activităţii teatrelor sau cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în municipiul Galați se suspendă în perioada 06.10.2020 – 12.10.2020, inclusiv.
– Se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc din municipiul Galați, din comunele Cuca, Șendreni și Vânători, în perioada 06.10.2020 – 12.10.2020, inclusiv.
– Spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte evenimente culturale desfășurate în aer liber în municipiul Galați și comunele Cuca, Șendreni și Vânători, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri / 1000 locuitori, sunt interzise în perioada 06.10.2020 – 12.10.2020, inclusiv.
– La nivelul județului Galați, organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.
– Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își desfășoară activitatea în municipiul Galați și comunele Cuca, Șendreni și Vânători, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 cazuri / 1000 locuitori, își vor desfășura activitatea prin organizarea programului de lucru în regim de muncă la domiciliu / telemuncă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recomandă decalarea programului de lucru.
– Se aprobă începând cu data de 08.10.2020 reluarea cursurilor școlare în scenariul II (GALBEN) de funcţionare la unitatea de învăţământ Colegiul National „Costache Negri” Str. Brăilei nr.134, municipiul Galați, județul Galați.

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcția de Sănătate Publică Galați anunță că incidența infectărilor cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, calculată la mia de locuitori, a depășit pragul de 1 la mie în mai multe localități. Astfel, în municipiul Galați se înregistrează 1,56 cazuri la mia de locuitori, 4,74 în comuna Cuca, 1,55 în comuna Șendreni, 1,11 în comuna Liești și 2,03 în comuna Vânători.
Ca urmare a rezultatelor de mai sus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați a adoptat astăzi, prin hotărâre,următoarele:
➡️Se aprobă scenariul III (ROȘU)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GHEORGHE”, comuna Cuca;
➡️ Se aprobă scenariul III (ROȘU)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTUL GHEORGHE”, comuna Cuca;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFANTUL NICOLAE”, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, comuna Liești;
➡️ Se aprobă scenariul II (GALBEN)  de funcţionare începând cu data de 05.10.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, comuna Liești;
În municipiul Galați și în localitățile Șendreni, Vânători și Foltești, școlile funcționează în scenariul galben încă de acum o săptămână.

Comunicat de presă – Alegeri locale 2020

Astăzi, 27 septembrie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presă cu privire la activitățile efectivelor MAI în contextul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020.

 

Regăsiți, mai jos, textul declarației:

 

 

“ La această oră vă putem confirma că procesul de votare a început în întreaga țară, fără probleme deosebite în ceea ce privește ordinea publică.

Pe parcursul nopții, peste 17.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au asigurat măsurile de protecție a localurilor de vot în care au fost organizate secții de votare, acestea fiind predate către președinții birourilor electorale în această dimineață cu sigiliile intacte.

În total, pentru această zi, Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat peste 43.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri.

Aproximativ 13.000 de angajați MAI sunt responsabili de menținerea ordinii publice la nivel național, iar 20.243 asigură protecția secțiilor de votare.

Peste 4.300 de lucrători MAI vor soluționa sesizările cu privire la faptele nelegale care au legătură cu procesul de vot, în timp ce peste 5.000 de angajați reprezintă rezervele de intervenție.

Cu privire la desfășurarea scrutinului, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt obligați să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții.

Așa cum știți, în contextul pandemiei de COVID-19, au fost stabilite o serie de măsuri de protecție sanitară pentru desfășurarea votului.

Astfel, toți participanții la procesul electoral au obligația de a purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

În vederea identificării, alegătorul își va îndepărta masca de protecție pentru scurt timp, păstrând o distanţă de minimum un metru și jumătate faţă de operatorul de calculator şi de membrii biroului electoral al secţiei de votare.

După identificare, alegătorul îşi va repoziționa masca acoperind nasul şi gura.

Se va asigura o distanță fizică de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral și se va evita contactul fizic dintre alegători și operatorul de calculator sau membrii biroului electoral.

Este obligatorie dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanţilor la procesul electoral.

Buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegător trebuie dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare.

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT“, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Dacă președintele biroului electoral al secției de votare constată că un alegător, din motive temeinice, nu poate să voteze singur, îi poate permite să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.

Pot vota cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei 682 care își sărbătoresc astăzi majoratul.

Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele care au fost condamnate la pierderea drepturilor electorale prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cetățenii români își pot exercita dreptul de vot numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul sau reședința, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate,  cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic și carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Permiteți-mi să prezint acum o serie de contravenții și infracțiuni prevăzute de actele normative care privesc alegerile locale.

Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.200 și 3.000 de lei.

Aceeași amendă este prevăzută și pentru comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare.

Persoanele care continuă propaganda electorală sau sfătuiesc alegătorii la sediul secțiilor de votare sau în împrejurimi să voteze sau să nu voteze anumiți competitori electorali vor primi amendă cuprinsă între 1.400 și 2.000 de lei.

Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot se sancționează cu amendă cuprinsă între 600 și 1.000 de lei.

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Pedeapsa pentru oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat este închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Persoana care votează fără a avea acest drept sau cu un act de identitate nul ori fals sau cu un buletin de vot fals se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Aceeași pedeapsă  va primi persoana care votează de două sau mai multe ori sau introduce în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul.

Conducerea ministerului afacerilor interne a solicitat efectivelor MAI aflate în misiune astăzi să soluționeze cu profesionalism și operativitate toate sesizările privind comiterea unor contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul de vot, indiferent de calitatea persoanelor implicate.

Pe parcursul zilei vă vom ține la curent cu privire la misiunile desfășurate de efectivele MAI și modul de soluționare al sesizărilor de incidente electorale, aflate în competența MAI.

COMUNICAT DE PRESĂ – CJSU

Comitetul pentru Situații de Urgență Galați, prin Grupul de SuportTehnico-Științific privind Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase la nivelul județului Galați, a emis o serie de hotărâri ce privescschimbarea scenariilor în care se vor desfășura orele de curs, încontextul apariției cazurilor de infectări cu Covid-19, la nivelulunităților școlare, în rândul elevilor sau al cadrelor didactice.

Astfel, având în vedere asigurarea măsurilor de prevenire șigestionare a situațiilor de urgență determinate de manifestareanoului virus SARS-CoV-2 și organizarea activităţii în cadrulunităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţăepidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul maisus menționat, s-au adoptat următoarele hotărâri:

– Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU”, municipiul Galați;

– Se aprobă scenariul III (ROȘU) de funcționare, începând cu data de 24.09.2020, pentru unitatea de învățământ COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE NEGRI”, municipiul Galați;

– Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22, municipiul Galați;

– Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33, municipiul Galați;

– Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU, municipiul Galați;

– Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MARIA”, municipiul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1, comuna Piscu, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE)  de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”, comuna Piscu, județulGalați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, comuna Piscu, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna Rediu, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, sat Fântânele, comuna Scânteiești, județulGalați;

– Se aprobă scenariul II (GALBEN) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna Slobozia Conachi, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna Tulucești, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, comuna Tulucești, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, sat Șivita, comuna Tulucești, județulGalați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, sat Șivița, comuna Tulucești, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, comuna Vânători, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SF. NICOLAE”, comuna Vânători, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, sat Costi, comuna Vânători, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA GRECU”, sat Odaia Manolache, comuna Vânători, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, sat Odaia Manolache, comunaVânători, județul Galați;

– Se aprobă scenariul I (VERDE) de funcţionare, începând cu data de 23.09.2020, pentru unitatea de învăţământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”, municipiul Tecuci, județul Galați.

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Educației și Cercetării a emis un Ordinul de Ministru nr. 5617/23.09.2020 privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă.
Activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line, conform Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin OMEC nr. 5545/2020.
Activitățile didactice vor fi reluate în sălile de clasă începând cu 30.09.2020, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară.