Comunicat de presã “PNRR : Fonduri pentru România modernã şi reformatã”

În data de 09.11.2023, la sediul Instituției Prefectului – Județul Galați a fost semnat contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Galați – Corp A”, situat în municipiul Galați, strada Domnească nr. 56, județul Galați.

Proiectul, derulat de către Instituția Prefectului Județul Galați, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1.b/1, Runda 2 – Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Contractul a fost atribuit Asocierii EURAS S.R.L. Satu Mare (lider de asociere) – PROCAD BUSINESS S.R.L. Satu Mare (asociat 1) – ARHING S.R.L. Târgu Mureș (asociat 2) și are ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor din cadrul proiectului  “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Galați – Corp A”.

Prețul contractului este de 13.744.793,24  lei, la această sumă adăugându-se TVA în conformitate cu prevederile legale.

Durata contractului este de 20 de luni, din care 2 luni pentru proiectare și 18 luni pentru executare lucrări, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 84 de luni.

Beneficiarul contractului este Instituția Prefectului Județul Galați, iar printre principalele rezultate așteptate, ca urmare a finalizării acestei investiții, se numără economisirea pe termen mediu şi lung a cantității de energie utilizate, reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 cu peste 40%, reducerea costurilor cu utilitățile, precum și utilizarea de surse regenerabile. De asemenea, conform raportului de audit energetic, în prezent clădirea este încadrată într-o clasă energetică inferioară (clasa B), iar după implementarea proiectului nivelul de performanță energetică va fi asimilabil indicatorilor de clădire cu înaltă performanță energetică (clasa A).

Toate lucrările vor fi executate cu respectarea principiului “Do No Significant Harm“(DNSH), așa cum este prevăzut în art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient și verde.

 

Date de contact:

Instituția Prefectului Județul Galați

Sediul: Strada Domnească, nr.56, Galați

Telefon : 0236.462739

Fax: 0236417218

e-mail : prefect@prefecturagalati.ro

https://gl.prefectura.mai.gov.ro/