Ședinţa Grupului de lucru mixt judeţean pentru romi

Comunicat de presă

 

Ședinţa Grupului de lucru mixt judeţean pentru romi (GLM) format prin Ordin al Prefectului din reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, va avea loc în data de 31.01.2020, ora 11:00, în Sala de Ședințe a Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, organizată în scopul prezentării raportului anual de progres 2019, al Biroul Judeţean pentru Romi (BJR) privind stadiul îndeplinirii obiectivelor Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor în domeniile: drepturile copilului, locuire, educaţie, sănătate, ocuparea forţei de muncă şi justiţie socială, mică infrastructură, antidiscriminare, domenii ce se regasesc în H.G. Nr. 18 / 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020.

La întâlnire vor fi prezenţi: Prefectul Județului Galați, domnul subprefect, membrii BJR, membrii GLM, resurse umane rome angajate la nivelul administraţiilor publice locale (experţi locali pentru romi, mediatori sanitari, mediatori şcolari, cadre didactice rome), consilieri locali romi, lideri locali pentru romi, studenţi romi.

În calitate de invitaţi sunt prezenţi:

D-l Secretar de Stat Daniel Rădulescu, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Romi.

 

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului – Județul Galați
Elena BUJOR