Echipa locală de sprijin pentru activităţile de integrare la nivel local a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene  – judeţul Galaţi

Componenţa Echipei locale de sprijin pentru activităţile de integrare la nivel local a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene  – judeţul Galaţiaici