Tipul cererilor care se primesc la sediul punctelor de lucru

Eliberare pașaport simplu electronic;

Eliberare pașaport simplu temporar;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar cu mențiunea statului de domiciliu;

Cerere furnizare de date privind cetățenia romană din Registrul național de evidența a pașapoartelor simple;

Cerere liberă circulație;

Cerere istoric pașapoarte;

Cerere scutire taxe vamale;

Solicitare de informații de interes public cf. Legii 544;

Reclamație cf. Legii 544;

Cerere acces date personale;

Cerere intervenție date personale.