Ședința lunară a Comisiei de Dialog Social – 30.01.2024, ora 10,00

Marți – 30.01.2024, ora 10,00, Instituția Prefectului Județul Galați organizează Ședinta lunară a Comisiei de Dialog Social a Județului Galați, cu următoarea

Ordine de zi:

  • Informare cu privire la situatia sumelor contractate si decontate de Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galați în perioada 1.01.-31.12.2023. –aici

Raportor: Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galați

  • Diverse
  • Minuta – aici
  • Lista de prezenta – aici