Componenţa grupului de lucru pentru adoptarea, monitorizarea anualã şi evaluarea Planului judetean de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul drogurilor

Componenţa grupului de lucru pentru adoptarea, monitorizarea anualã şi evaluarea Planului judetean de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul drogurilor –aici