Echipa interinstituțională pentru creșterea gradului de siguranțã a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unitãților de învãțãmânt preuniversitar din județul Galați

Componența Echipei interinstituționale pentru creșterea gradului de siguranțã a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unitãților de învãțãmânt preuniversitar din județul Galați – aici