Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Ordinul privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor teritoriale ale Comunei Ţepu şi Comunei Gohor- aici
Ordinul privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor teritoriale ale Comunei Cuca şi Comunei Băleni – aici
Ordinul privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor teritoriale ale Comunei Rediu şi Comunei Suhurlui – aici