REZUMAT ORDIN privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii 3.142/1.495.

REZUMAT ORDIN

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2

și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii 3.142/1.495.

M Ă S U R I L E

pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților

în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 

 1. CAPITOLUL I Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă

Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală

 1. portul obligatoriu al măștii
 2. se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu o persoană infectată
 3. nu trebuie să se prezinte la serviciu dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratory, informează dacă au fost contact cu o persoană infectată

 

 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul

 

 1. deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală
 2. se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în muzeu, păstrând distanța de 2 m și montând marcaje; nu se va va depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 3. stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice
 4. publicul va purta mască și își va dezinfecta mâinile la intrarea în muzeu/galerie
 5. se vor utiliza covoare cu dezinfectant la intrarea în spațiu
 6. la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observațional; plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului, încurajarea utilizării plății cu cardul, interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor, interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;
 7. în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare
 8. restricționarea accesului în spații de joacă organizate în aer liber, acolo unde acestea există

 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:

 

 1. nu se permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratory și se măsoară temperatura cu un termometru non-contact
 2. angajații muzeului vor purta mască și vor păstra distanța de 2 m
 3. acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m; decalarea programului de lucru

 

 1. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:

 

 1. asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate; pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate; realizarea dezinfecției spațiilor la 4 ore; aerisirea încăperilor
 2. se efectuează nebulizare o dată pe săptămână.

5. Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activității muzeelor și galeriilor de artă dintr-o anumită localitate daca acest procent se depășește

 

 

CAPITOLUL II Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor

 

 1. Măsuri care privesc angajații:

 Portul obligatoriu al măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală 

 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul
 1. deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală
 2. se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în muzeu, păstrând distanța de 2 m și montând marcaje; nu se va va depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 3. stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice
 4. publicul va purta mască și își va dezinfecta mâinile la intrarea în muzeu/galerie
 5. se vor utiliza covoare de dezinfectant la intrarea în spațiu
 6. la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observațional
 7. plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului, încurajarea utilizării plății cu cardul, interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor, interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide
 8. în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare
 9. restricționarea accesului în spații de joacă organizate în aer liber, acolo unde acestea există
 10. plasarea de paravane despărțitoare la ghișee/casierii
 11. asigurarea amenajării biroului de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 m una de alta, și fiecare angajat să aibă locul său
 12. recepția și birourile de împrumut vor trebui să aibă instalate paravane despărțitoare de protecție
 13. se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanțe de cel puțin 1 metru între utilizatori
 14. organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților; personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator
 15. va fi asigurată o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2 persoaneș accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat cu păstrarea distanței sociale:

se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția acestora nu este posibilă; restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu respectarea următoarelor reguli: (i) documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile de carantină; (ii) documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de carantină; sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulație, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafața de hârtie; (iii) documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecție cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD; în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:
 1. nu se permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratory și se măsoară temperatura cu un termometru non-contact
 2. angajații muzeului vor purta mască și vor păstra distanța de 2 m
 3. acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m; decalarea programului de lucru

 

CAPITOLUL III Măsuri și reguli pentru activitatea librăriilor

 

 1. Măsuri ce privesc personalul din librării: 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:
 1. nu se permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie și se măsoară tempertura cu un termometru non-contact
 2. angajații muzeului vor purta mască și vor păstra distanța de 2 m
 3. acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m; decalarea programului de lucru
 4. le vor fi asigurate măști angajaților 
 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul
 1. se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în muzeu, montând marcaje;
 2. stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice
 3. publicul va purta mască și își va dezinfecta mâinile la intrarea în muzeu/galerie
 4. se vor utiliza covoare cu dezinfectant la intrarea în spațiu
 5. la intrarea în librărie se va efectua un triaj observațional
 6. plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului, încurajarea utilizării plății cu cardul,
 7. plasarea de paravane despărțitoare la casierii
 8. în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare

 

CAPITOLUL IV Măsuri și reguli în domeniul producției de film și audiovizual

 

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală

 

 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:
 1. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 2. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 3. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării
 4. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii
 5. organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane; plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în platoul de filmare, în rulotele individuale, cât și în spațiile comune; dezinfecția zilnică; dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, microfoane, walkie-talkie, căști
 6. se va evita organizarea meselor cu bufet deschis

 

 1. Măsuri de precauție speciale:
 1. componența distribuției filmului, precum și componența membrilor echipei de filmare participanți la realizarea unei producții cinematografice vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului
 2. machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor
 3. se vor organiza spații de machiaj și vestiare separate pentru actori și figurație; vestiarele vor fi dezinfectate regulat
 4. se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil
 5. în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru se procedează la izolarea lui, aerisirea spațiului, realizarea curățeniei, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;

 

CAPITOLUL V Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

Prin evenimente sau acțiuni culturale se înțelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu caracter cultural.

 

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală: 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală

 

 1. Măsuri care privesc angajatorii și organizatorii: 
 1. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 2. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 3. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării
 4. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii
 5. organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane; plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în platoul de filmare, în rulotele individuale, cât și în spațiile comune; dezinfecția zilnică; dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, microfoane, walkie-talkie, căști
 6. se va evita organizarea meselor cu bufet deschis

 

 1. Recomandări pentru organizatorii evenimentelor culturale:
 1. modificarea așteptărilor publicului. Menționări repetate pentru măsuri de siguranță: pe social media, pe bilete, semnalizare la locul evenimentului, e-mail
 2. emiterea de bilete cu acces orar
 3. fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;
 4. organizatorii și administratorii spațiului gazdă își vor împărți responsabilitățile pentru diferite activități și proceduri legate de sănătate și siguranță printr-un acord scris încheiat între cele două părți;
 5. delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul.

 

 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
 1. pe cât posibil, biletele ar trebui scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
 2. organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane; deschiderea graduală, la intrare se va efectua un triaj observational, accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m, prin montarea de marcaje;
 3. accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască
 4. persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare
 5. stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate
 6. limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;
 7. accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația.
 8. plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul, încurajarea utilizării plății contactless, interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor

 

 1. Măsuri care privesc spațiul/locul: 
 1. organizarea spațiului, astfel încât să permită prezența a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt; participanții poartă masca
 2. în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanță de 2 m între ele;
 3. în cazul în care locația nu dispune de scaune sau gradene și este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii; (menținerea distanței fizice de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleiași familii sau pentru grupuri de până la 3 persoane;)
 4. dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor
 5. în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m
 6. punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție
 7. dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore
 8. asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional

 

 1. Măsuri legate de consumul de mâncare și băutură în locație; se interzice consumul de mâncare și băutură în locație, în afară de:

Băuturi în recipiente individuale; mâncare ambalată individual, sigilată

 

 1. Măsuri care privesc prestații artistice, unde este aplicabil 
 1. accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se va realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori și/sau la intervale orare diferite;
 2. artiștii interpreți sau executanți ar trebui să își aducă propriile microfoane, instrumente
 3. se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage
 4. dacă scena se situează la același nivel cu spectatorii, distanța între interpreți și public va fi de cel puțin 2,5 m. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanța minimă va fi de 3 m;
 5. machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor
 6. vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori este nevoie

 

CAPITOLUL VI Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală. 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală

 

 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul: 
 1. deschiderea graduală, fazată; se plasează vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces
 2. accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleiași familii sau grupuri de până la 3 persoane
 3. parcarea va fi amenajată în așa fel încât între autovehicule să se păstreze distanța de 2 m stânga/dreapta și 2 m față/spate
 4. pe parcursul evenimentului tip drive-in, spectatorii nu părăsesc autoturismul, cu excepția cazului în care doresc să meargă la toaletă, purtând mască;
 5. toaletele și mânerele ușilor de acces vor fi dezinfectate cu soluții dezinfectante pe bază de alcool
 6. încurajarea achiziționării biletelor online; se încurajează scanarea biletelor; interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor

 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:

 

 1. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 2. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 3. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării
 4. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii, organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane; plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante; mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m
 5. în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele: izolarea imediată de restul echipei, încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore, după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția

 

CAPITOLUL VII Măsuri și reguli pentru expoziții temporare de artă și design pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală

 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:
 1. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 2. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 3. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării
 4. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii
 5. organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane

 

 1. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri: 
 1. asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate; pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate; realizarea dezinfecției spațiilor la 4 ore; aerisirea încăperilor
 2. se efectuează nebulizare o dată pe săptămână

 

 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator: 
 1. deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală
 2. se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces, păstrând distanța de 2 m și montând marcaje; nu se va va depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 3. stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice
 4. publicul va purta mască și își va dezinfecta mâinile la intrarea în muzeu/galerie
 5. se vor utiliza covoare de dezinfectant la intrarea în spațiu
 6. la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observațional plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului, încurajarea utilizării plății cu cardul, interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor, interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;
 7. în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se vaefectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare
 8. restricționarea accesului în spații de joacă organizate în aer liber, acolo unde acestea există

CAPITOLUL VIII Măsuri și reguli pentru reluarea activității producțiilor de spectacol și concert și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală

 

 1. Măsuri care privesc angajatorul:

 mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m

 1. încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;
 2. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 3. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 4. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării
 5. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii
 6. organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane

 

 1. Măsuri de precauție speciale:

 structura repertoriului/programei va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale

 1. machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
 2. vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
 3. se recomandă folosirea transportului individual
 4. în situatia extraordinara în care un membru al echipei de organizare prezinta simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomand[rile sunt urmatoarele: izolarea imediata de restul echipei, încaperea în care respectiva persoana a petrecut timp îndelungat se închide si se aeriseste timp de 24 de ore, dupa aerisirea spatiului, se realizeaza curatenia, precum si spalarea si dezinfectia
 5. echipa tehnică va purta mască pe tot parcursul zilei de lucru în interior.
 6. în cazul orchestrelor, poziționarea instrumentiștilor suflători va fi făcută în partea laterală a orchestrei, cu separarea acestora de restul membrilor orchestrei, eventual cu paravane despărțitoare
 7. cursanții trebuie să își aducă propriile instrumente muzicale sau accesorii
 8. cursanții de la disciplina canto vor utiliza propriii bureți pentru microfon.

 

CAPITOLUL IX Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

În funcție de situația epidemiologică generală, departicularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în

gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1 — Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

Scenariul 2 — a) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

b) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a

cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori

 

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile: 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală

 

 1. Măsuri care privesc angajatorul:
 1. mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m
 2. încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;
 3. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 4. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 5. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația evenimentului
 6. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii
 7. organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane
 1. Măsuri de precauție speciale: 
 1. structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale
 2. componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului
 3. machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
 4. vestiarele vor fi dezinfectate regulat
 5. se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiștilor și ale spectatorilor
 6. în situatia extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezinta simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt urmatoarele: izolarea imediată de restul echipei, încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide si se aeriseste timp de 24 de oreș dupa aerisirea spatiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția

 

 1. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul: 
 1. creșterea numărului participanților va fi graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul în care se desfășoară spectacolul:

(i) scenariul 1 — organizarea și desfășurarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea;

(ii) scenariul 2 — a) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori; b) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;

 1. se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces
 2. accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m
 3. triaj observational; accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască; covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare; dezinfectarea mainilor
 4. organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație/casa de bilete indicată prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 m între persoane
 5. vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online

În cazul achiziției biletelor la casa de bilete: (i) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;

(ii) deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea spectacolului, astfel încât să fie evitată aglomerația;

(iii) în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta se va închide cu 15 minute înainte de începerea spectacolului/concertului;

 1. interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor
 2. biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal
 3. intrarea și ieșirea din locație se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație

 

 1. Măsuri legate de organizarea locației:

 

 1. distanța dintre scenă și spectatori trebuie să fie de minimum 3 m
 2. dezinfectarea cu substanțe biocide
 3. asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sală, precum și în hol, toalete și alte spații comune
 4. să efectueze nebulizarea săptămânală
 5. organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între persoane (se va aloca câte un scaun liber între spectatori. Prin excepție de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, iar un însoțitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spații libere între ei)
 6. respectarea distanței obligatorii de minimum 1,5 m, în condițiile utilizării toaletelor

 

CAPITOLUL X Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

În funcție de situația epidemiologică generală, departicularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în

gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1 — Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

Scenariul 2 — a) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

b) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori

 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

 

Portul măștii; izolarea în cazul intrării în contact cu o persoană infectată și informarea superiorilor cu privire la acest aspect sau în cazul apariției semnelor de boală 

 1. Măsuri care privesc angajatorii:

 

 1. mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m
 2. încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic
 3. elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru
 4. medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate
 5. reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării
 6. plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou, măsurarea temperaturii
 7. organizarea spațiului de lucru astfel încât să permit menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane
 8. transportul sa se faca cu masina personala

 Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:

 1. coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar
 2. creșterea numărului participanților va fi graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se desfășoară proiecția:

scenariul 1 — organizarea și desfășurarea activității cinematografelor este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

scenariul 2 — a) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activităților cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori; b) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

 1. se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces,                     păstrând distanța de 2m și montând marcaje; nu se va va depăși 50% din capacitatea maximă a

spațiului;

 1. stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice
 2. publicul va purta mască și își va dezinfecta mâinile la intrarea în cinematograf
 3. se vor utiliza covoare cu dezinfectant la intrarea în spațiu
 4. la intrarea în cinematograf se va efectua un triaj observațional la intrare; plasarea de paravane despărțitoare la ghișee, încurajarea utilizării plății cu cardul, interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor
 5. în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare
 6. încurajarea platii cu cardul; deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea proiecției, astfel încât să fie evitată aglomerația; interzicerea reutilizării pliantelor; organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane
 7. în cazul unui cinematograf cu mai multe săli aflate în aceeași incintă, se vor eșalona orele de început și de sfârșit ale proiecțiilor, în așa fel încât să nu se suprapună orele de acces și ieșire din mai multe săli, evitându-se astfel aglomerarea spațiilor comune
 1. Măsuri legate de organizarea locației: 
 1. dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărei proiecții; asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare
 2. efectuarea dezinfecției și aerisirii periodice a spațiilor de activitate; efectuarea nebulizării săptămânale
 3. referitor la distribuția locurilor în sală (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca câte un scaun liber între spectatori. Prin excepție de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, iar un însoțitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spații libere între ei
 4. distribuirea de ochelari 3D este permisă doar în cazul celor de unică folosință
 5. respectarea distanței obligatorii de minimum 1,5 m, în condițiile utilizării toaletelor
 6. funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare din incinta cinematografelor este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare