Reuniunea tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor în domeniul „Sănătate”

În contextul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi prin Biroul Judeţean pentru Romi organizează o serie de reunini tematice pentru dezbaterea unor propuneri de politici publice în domeniile din Strategie.

Astfel, în data de 20.02.2020, ora 10:00, în Sala Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, a avut loc reuniunea tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor în domeniul „Sănătate”.

Discuţiile din cadrul reuniunii s-au axa pe subiecte de interes pentru mediatorii sanitari şi pentru comunităţile de romi pentru care lucrează.

  1. importanţa vaccinării în rândul copiilor romi,
  2. metode de prevenţie a bolilor infecţioase / consecinţe în cazul netratării corespunzătoare,
  3. metode de prevenţie a afecţiunilor cronice transmisibile / consecinţe, în cazul netratării corespunzatoare,
  4. identificarea unor modalităţi de sprijin pentru persoanele neînscrise la medicul de familie din motive subiective (lipsa actelor de identitate/stare civilă, lipsa unui loc de muncă, lipsa venitului minim garantat),
  5. posibilitatea organizării şi desfăşurării unor campanii de informare care să conducă la prevenirea căsătoriilor între minori şi/sau cu minori şi consecinţele legale ce vor fi suportate de cei care le înfăptuiesc.

Următoarea reuniune tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor va fi în domeniul „Educaţie”.

 

 

Elena BUJOR,
Purtator de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Galați.