Reuniunea tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor în domeniul „Educaţie”

Reuniunea tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor în domeniul „Educaţie”

 

În contextul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi prin Biroul Judeţean pentru Romi continuă seria de reunini tematice pentru dezbaterea unor propuneri de politici publice în domeniile din Strategie.

Astfel, astăzi, 04.03.2020, ora 11:00, în Sala Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, a avut loc reuniunea tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor în domeniul „Educaţie”.

Au participat, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, directori de şcoli gimnaziale şi licee unde învaţă şi elevi romi, mediatori şcolari, cadre didactice rome.

Discuţiile din cadrul reuniunii s-au axat pe subiecte de interes comun pentru găsirea unor soluţii care să conducă la eficientizarea procesului de educaţie şcolară în rândul elevilor romi şi de conştientizare a părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare pentru copiii lor. Totodată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a prezentat calendarul activităţilor privind ocuparea locurilor destinate minorităţii romilor în licee pentru anul şcolar 2020 – 2021, precum  şi modalităţi de promovare a ofertei educaţionale în şcoli şi în comunităţile rome.

Următoarea reuniune tematică dedicată măsurilor destinate accelerării incluziunii sociale a romilor va fi în domeniul „Drepturile copilului, egalitate şi non-discriminare”.

 

 

 

Elena BUJOR,
Purtator de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Galați.