Transparență decizională

Proiectul Codului fiscal pentru anul 2018 este disponibil aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 – 2022  este disponibilă aici