Organizare

    1. Regulamentul de organizare și funcționare cu precizarea atribuțiilor departamentelor este disponibil aici
    2. Organigrama format editabil și PDF
    3. Carieră:

   Anunț privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul instituției aici 
   Rezultatul final la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic este disponibil aici
   Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic este disponibil aici
   Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Galați este disponibil aici
   Anunţ concurs consilier juridic este disponibil aici, formular înscriere format editabil 
   Anunţ concurs agenţi înmatriculări este disponibil aici
   Anunţ concurs agenţi permise şi examinări este disponibil aici
   Rezultatul probei de selecție a dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional imediat uperior celui deținut, organizat în data de 19.11.2018 aici
   Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional  imediat superior celui deținut, organizat la data de 19.11.2018 (proba scrisă) aici
   Rezultatul probei interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional  imediat superior celui deținut, organizat la data de 19.11.2018 (proba scrisă) aici
   Rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional  imediat superior celui deținut, organizat la data de 19.11.2018 (proba scrisă) aici
   Anunț privind concursul pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de inspector de specialitate I în cadrul Serviciului juridic şi relaţii cu publicul – Compartimentul relații cu minoritățile organizat la data de 18.02.2019, ora 10.00 aici