Cariera

Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 14.06.2021 – aici

Rezultatul interviului din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ 14.06.2021 – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 14.06.2021 – aici

Rezultatul probei  interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021, ora 09.00 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați, propus a se organiza în data de 14.06.2021 (proba scrisă) – aici și aici

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați – aici