Cariera

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați organizat în data de  23.10.2020 – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Instituției Prefectului – județul Galați, propus a se organiza în data de 23.10.2020 (proba scrisă) – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați, organizat în data de 23.10.2020 – aici

Rezultatul interviului din cadrul examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați, organizat în data de 23.10.2020 – aici

Rezultatul final al examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați, organizat în data de 23.10.2020 – aici