Cariera

Anunț privind organizarea concursului de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, grad II, în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – aici

Anunț privind concursul de recrutare ce se va organiza în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Structurii de securitate – Instituția Prefectului județul Galați – aici

Anunț angajare Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – agent – aici

Anunț angajare Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – referent – aici

Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 14.06.2021 – aici

Rezultatul interviului din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ 14.06.2021 – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane și salarizare – Compartimentul patrimoniu si administrativ Instituţia Prefectului judeţul Galaţi – 14.06.2021 – aici

Rezultatul probei  interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Controlul legalității actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și procesul electoral, organizat  în data de 14.06.2021, ora 09.00 (proba scrisă) la Instituția Prefectului – județul Galaţi – aici

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați, propus a se organiza în data de 14.06.2021 (proba scrisă) – aici și aici

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Galați – aici