COMUNICAT – Reluare activitate examinare

Serviciul Public Comunitar RegimPermise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Galați aduce spre informare măsurile de eficientizare a activităţilor ce se vor desfăşura după încetarea stării de urgență, pe linie de programare și examinare auto, impuse în contextul pandemiei generate de virusul SARS – CoV – 2:
✔️proba teoretică, va fi suspendată până cel puţin pe data de 14.06.2020;
✔️ reluarea probei practice a examenului auto se va face începând cu 02.06.2020;
✔️ programarea candidaţilor cărora le-a expirat dosarul de examinare în perioada stării de urgență ori expiră până în data 15.06.2020, se va efectua printr-un reprezentant al școlii de şoferi care se va prezenta la sediul serviciului cu dosarele de examinare, pe care vor fi consemnate numarele de înmatriculare ale autovehiculelor folosite la traseu ;
✔️prezentarea reprezentanţilor şcolilor de şoferi nu necesită programare on-line;
✔️reprogramarea dosarelor a căror valabilitate nu a expirat, se va efectua automat, cronologic, conform zilei corespunzătoare programării anterioare;
✔️datele de susţinere a examenelor se vor comunica şcolilor de şoferi, urmând a fi postate si pe site-ul instituţiei prefectului;
✔️ programarea candidaţilor care nu au mai fost programaţi anterior, se va efectua după finalizarea activităţilor prezentate mai sus ;
✔️ activitatea de instruire se va efectua numai în spații deschise ( se recomandă portul măştilor de protecţie), iar la locul de întâlnire vor avea acces doar candidaţii, instructorii și examinatorii cu respectarea distanțării sociale de min. 2 m;
✔️ în autovehicule, candidatul, examinatorul și martorul vor purta obligatoriu echipamente de protecţie (măști de protecţie și manuși de unică folosință) pe toată durata probei de traseu – în lipsa acestora refuzându-se examinarea;
✔️ în autovehicule vor fi prezente maximum 3 persoane în acelaşi timp;
✔️şcolile de şoferi vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică după examinarea unui număr recomandat de 5 candidați pe autovehicul;
✔️ şcolile de şoferi vor pune la dispoziţia candidaților și martorilor substanţe dezinfectante, mănuși de unică folosință și măști de protecție;
✔️şcolile de şoferi vor asigura echipamente pentru măsurarea temperaturii corporale, putând fi refuzată examinarea candidaţilor a căror temperatură este mai mare de 37,30C;
✔️mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt puse la dispoziţie de şcoala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului, sens în care, dacă acesta din urmă se prezintă cu un autovehicul aparținând altei școli de șoferi, la dosar este necesară prezența unei adeverințe din care să rezulte că au fost efectuate ore de pregătire în acest sens ( adeverință tip pregătire practică, înscrisă în RNC);

Pentru a veni în sprijinul dvs., vă informăm că la secretariatul unității se află un formular de exprimare a consimțământului necesar eliberării candidaților a extraselor de caziere judiciare ( doar celor care au dosare de examen înregistrate în evidențele serviciului) precum și o listă cu candidații a căror dosare de examinare au expirat sau expiră în perioada 17.03.2020 – 15.06.2020.

Totodată, programul de lucru cu publicul va fi asigurat în intervalul orar 08.00-20.00, activitatea serviciului fiind organizata pe două schimburi.
Accesul în incinta sediului se face în ziua, la ora și cu prezentarea dovezii de efectuare a programarii on-line și respectarea regulilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 ( purtarea obligatorie al măștii de protectie, verificare temperaturii, respectarea distanțării sociale minime, evitarea staționarii în locurile destinate publicului în mod nejustificat.