COMUNICAT – INFORMATII DE INTERES 11.06.2020

În contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2 – Serviciul Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Galați aduce la cunoștința cetățenilor – solicitanți ai serviciilor de permise/examinări și înmatriculări, următoarele informații de interes general:

 • Cererile privind preschimbarea permiselor de conducere românești și străine, precum și cele referitoare la înregistrarea dosarelor de examen pentru proba teoretică se preiau pe baza programărilor online;
  • Excepție fac următoarele situații:
   • Duplicate permise de conducere;
   • Soluționare rebuturi permise de conducere;
   • Preschimbare permise de conducere reținute ca urmare a expirării valabilității de către organele competente;
   • Programarea și reprogramarea pentru proba practică a examenului auto;
   • Depunerea dosarelor de examen de către persoanele care au deținut permise de conducere, însă au fost anulate și care solicită examinarea auto.
  • Cererile privind înmatricularea/transcrierea vehiculelor rutiere, radierea și autorizarea provizorie se soluționează în baza programărilor online;
   • Excepție fac următoarele situații:
    • Duplicate plăci cu numere de înmatriculare;
    • Duplicate certificate de înmatriculare;
    • Soluționare rebuturi certificate de înmatriculare;
    • Păstrare combinație număr înmatriculare;

În scopul protecției solicitanților și a lucrătorilor serviciului, au fost luate următoarele măsuri :

 • Prezentarea și accesul în incinta sediului la data și ora programării online, fiind permis doar accesul persoanelor care au efectuat această programare ( valabilă la data prezenței sau care au efectuat programări anterioare și care nu au putut fi onorate din diferite motive) precum și a persoanelor care au diverse chitanțe, adrese, invitații ori fac dovada că urmează să ridice documente de la sediul unității sau se află în situațiile de excepție menționate mai sus;
 • Accesul în sălile de așteptare cu publicul se va face controlat, în loturi mici, pentru asigurarea respectării măsurilor de protecție împotriva coronavirusului SARS-CoV-2, sens în care venim cu rugămintea de a manifesta răbdare și înțelegere față de măsurile de restricționare a accesului;
 • Verificarea temperaturii corporale și interzicerea accesului celor care prezintă o temperatură ridicată sau au simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • Purtarea măștii de protecție ( în mod corect ) în incinta sediului unității este obligatorie;
 • Permisele de conducere și certificatele de înmatriculare vor fi transmise titularilor prin intermediul serviciilor poștale;
 • Transmiterea petițiilor pe următoarele adrese de e-mail:
 • Evitarea deplasării cetățenilor la sediul serviciului în vederea obținerii de informații, acestea regăsindu-se pe site-ul Instituției Prefectului-județul Galați sau pe site-ul https://www.drpciv.ro. Informațiile pot fi solicitate și pe adresele de e-mail menționate sau la numărul de telefon 0236/411212.