COMUNICAT DE PRESĂ – prelungire termen de suspendare a activitaților de primire a cetățenilor in audiență, relații cu publicul, registratură generală

Având în vedere situația epidemiologică generată de COVID-19, Prefectul județului Galați a emis Ordinul nr.147/01.04.2020 și Ordinul nr.148/01.04.2020 prin care a dispus prelungirea termenului de suspendare a activităților de primire a cetăţenilor în audienţă, relații cu publicul şi  registratură generală,  urmând ca în funcție de evoluția situației,  să se dispună noi ordine.

Ţinând cont de efectele dispoziţiilor  art.1 din Ordonanţa militară nr. 3/24.03.2020  prin care:

“Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

  1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
  3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitățiori deces al unui membru de familie;
  5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportivede echipă), cât și pentrunevoile animalelor de companie/domestice;
  6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
  7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
  9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.”

se suspendă activitatea  de apostilare a actelor oficiale administrative.

 

Persoanele fizice și juridice care doresc apostilarea actelor oficiale administrative vor putea depune actele doar prin corespondență, la adresa: Instituția Prefectului județul Galați, municipiul Galați,               str. Domnească nr.56, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.8 din Instrucțiunile MIRA nr.82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările și completările ulterioare: „Solicitanții pot depune documente și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art.6 și 7; b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire; c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.”

Persoanele fizice/juridice și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personală la sediul instituției, respectiv fax: 0236417218, e-mail: prefect@prefecturagalati.ro sau petiții@prefecturagalati.ro și poștă la adresa: Instituția Prefectului județul Galați, municipiul Galați, str. Domnească nr.56.