Comunicat de presă – Olimpiada de limba rromani şi Concursul de istoria şi tradiţiile rromilor

Comunicat de presă

Olimpiada de limba rromani şi Concursul de istoria şi tradiţiile rromilor

 

Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi prin Biroul Judeţean pentru Romi sprijină iniţiativa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi în organizarea evenimentului „Olimpiada de limba rromani şi Concursul de istoria şi tradiţiile rromilor” – faza judeţeanǎ, ce se va desfăşura în municipiul Tecuci, la Şcoala gimnazială Nr. 2 „Gheorghe Petraşcu”, în data de 29 februarie 2020, începând cu ora 10.00.

Evenimentul are drept scop atât promovarea afirmării identității culturale ale minorității romilor prin limbă, istorie şi tradiţii cât și promovarea a valorilor culturale ale acestora.

Totodată, organizarea şi desfăşurarea evenimentului răspunde măsurilor din Planul de măsuri, prevăzut în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.

La activitate vor participa, elevi romi / neromi ce vor intra în concurs, cadre didactice ce vor supraveghea şi corecta lucrările elevilor, inspectorul şcolar pentru elevii romi, reprezentanţi ai autorităţii publice locale din municipiul Tecuci, părinţi romi, mediatori şcolari şi alte resurse umane de etnie romă angajate la nivelul administraţiilor publice locale, reprezentanţi mass-media.

Acest tip de activitate are un potențial de notorietate ridicat, deoarece câştigătorii  „Olimpiadei de limba rromani şi Concursul de istoria şi tradiţiile rromilor” – faza judeţeanǎ, vor participa la concursul organizat şi desfăşurat la nivel naţional.

 

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului – Județul Galați

Elena BUJOR