COMUNICAT DE PRESĂ – În atenția candidaților care solicită examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere

Reluarea activității de examinare la proba teoretică, se va face începând cu data de 29.06.2020, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare socială impuse de contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Susținerea probei teoretice și accesul în sala de examen, se va efectua exclusiv în baza efectuării unei programări online și a prezentării bonului/dovezii de programare, accesul în incinta unității fiind permis doar în ziua programării pentru susținerea examenului auto și cu maxim 5 minute înainte de ora programării.

Depășirea acestei orei atrage după sine anularea programării, urmând ca examinarea la proba teoretică și înregistrarea dosarului de examen în aplicațiile informatice să se efectueze doar în baza unei noi programări.

La desfășurarea probei teoretice, candidații se vor prezenta cu actul de identitate, permisul de conducere ( acolo unde situația impune) și dosarul de examinare complet.

            Programările online vor putea fi efectuate pe site-ul https://www.drpciv.ro (secțiunea ” Înregistrare dosare examinare” ) începând cu data de 22.06.2020, ora 08.00.