COMUNICAT DE PRESĂ – Apel la responsabilitate către stațiile de carburant!

Apel la responsabilitate către stațiile de carburant!

 

În atenția stațiilor de carburant din județul Galați!

 

În contextul epidemiologic actual și în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.476/16.06.2020, privind prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul României și mãsurile care se aplicã pe durata acesteia, pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vã rugãm sã asigurati și sã urmãriți respectarea mãsurilor prevãzute în acest act normativ – atât de cãtre salariatii dumneavoastrã la locul de muncã, cât si de cãtre vizitatori – din care amintim:

–           purtarea permanentã a mãștii de protectie;

–           menținerea distanțării sociale;

–           obligația de a organiza activitatea, astfel încât sã se asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor;

Eventuale situații descoperite vor fi comunicate cu celeritate Instituției Prefectului – Județul Galati.