COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Educației și Cercetării a emis un Ordinul de Ministru nr. 5617/23.09.2020 privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă.
Activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line, conform Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin OMEC nr. 5545/2020.
Activitățile didactice vor fi reluate în sălile de clasă începând cu 30.09.2020, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară.