COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul Instituției Prefectului – județul Galați am organizat astăzi o întâlnire de lucru, în sistem videoconferință, pentru a discuta situația completării la zi a registrelor agricole, în format letric și electronic, în vederea pregătirii recensământului agricol, organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 22/2020, privind recensământul general agricol din România.
Totodată a fost analizată situația operaționalizării sistemelor informatice Registrul Agricol Național (RAN) și Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS). La întâlnirea de lucru au participat secretarii generali și angajații responsabili cu ținerea la zi a evidenței registrelor agricole din cele 65 de primării ale județului și reprezentații furnizorilor de mentenanță cu care primăriile au încheiat contracte.
Pentru acordarea de consultanță de specialitate personalului din primării implicat în această activitate, la întâlnirea de lucru, în sistem videoconferință, a participat domnul Silviu Stoica, directorul de IT al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară București.
Pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic privind implementarea datelor în sistemele informatice RAN și RENNS, s-a convenit organizarea până la sfârșitul lunii septembrie a.c., a unei întâlniri găzduită de Instituția Prefectului cu reprezentanții OCPI Galați, ANCPI București și furnizorii de mentenanță cu care cele 65 de primării au încheiate contracte.