Transparență decizională

Proiectul Codului fiscal pentru anul 2018 este disponibil aici

Decizia Directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2019 – 2021  este disponibilă aici